Μετεωρολογικά Στοιχεία από την Οίτη

Παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της τελευταίας ώρας.

Ταχύτητα Ανέμου Βαρομετρική πίεση
Τάση μπαταρίας Ηλιακή ακτινοβολία
Βροχόπτωση Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία
Υγρασία εδάφους Θερμοκρασία εδάφους
Θερμοκρασία αέρα Ακτινοβολία (UVA)
Διεύθυνση ανέμου Εξατμισοδιαπνοή

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα